Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
Porozumienie o współpracy z Zachodniopomorskim Klastrem Chemicznym ZIELONA CHEMIA
, Data rozpoczęcia realizacji: 2017-10-23

W poniedziałek, 23 października br. w siedzibie Stowarzyszenia ESTEKA został podpisany LIST INTENCYJNY dotyczący współpracy Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "Zielona Chemia" i Stowarzyszenia ESTEKA.

Dokument został parafowany przez Jacka Drożdżala - Prezesa Zarządu i Przemysława Wojdyłę - Skarbnika ZIELOWEJ CHEMII oraz Jarosława Piątkowskiego - Prezesa Zarządu i Roberta Kędziorę - v-ce Prezesa Zarządu ESTEKI. Strony niniejszej umowy o współpracy deklarują wzajemnie współdziałanie w zakresie: 

  1. promowania i upowszechniania działań statutowych, transeferu wiedzy, wspierania przedsiębiorstw realizujących cele innowacyjne oraz wymianę doświadczeń;
  2. upowszechniania nowych technologii na styku nauka - przemysł oraz współne ubieganie się o dostępne środki i fundusze krajowe i międzynarodowe;
  3. pomocy w uzyskiwaniu niezbędnych środków finansowych na realizację celów statutowych oraz horyzontalnych działań stron porozumienia;
  4. innych działań ustalonych w dwustronnych rozmowach pomiędzy zainteresowanymi stronami.

FaniMani

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

11 Listopada w Tarnobrzegu
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]