Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
XX OFPH ŚPIEWOGRANIEC
, Data rozpoczęcia realizacji: 2013-01-04

Regulamin XX OFPH ŚPIEWOGRANIEC

Założenia regulaminowe

20 Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej
ŚPIEWOGRANIEC 2013

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie ESTEKA
11 Tarnobrzeska Drużyna Harcerska WRZOSOWISKO
Zespół Redakcyjny SYNOGARLICA

pod patronatem

PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA

Norberta Mastalerza

 

przy współudziale

Tarnobrzeskiego Domu Kultury
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tarnobrzegu

Komendy Hufca ZHP w Tarnobrzegu

PATRONI MEDIALNI

Miejska Telewizja Tarnobrzeg
Gazeta Codzienna Echo Dnia

Tygodnik Nadwiślański

Bezpłatny Miesięcznik NASZE MIASTO

TERMIN FESTIWALU

22 - 24 luty 2013 r.

CELE FESTIWALU

1. Prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich.
2. Promocja harcerskiej twórczości artystycznej
3. Popularyzacja piosenki harcerskiej i turystycznej
4. Wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami harcerskimi

KRYTERIA OCENY

Kategoria obowiązkowa

Każdy zespół wykonuje dwa utwory konkursowe.
Dwa utwory o tematyce harcerskiej, turystycznej lub biwakowej Zespół dobiera samodzielnie.
Jury oceniać będzie zespoły w dwóch podkategoriach :

  • samodzielny akompaniament
  • podkład muzyczny

 

Kategoria dodatkowa:

Zespoły wykonują kower jednego z pięciu utworów:

1.

2.

3.

4.

5.

W kategorii dodatkowej nie ma podziału na podkategorie.

Jury Festiwalowe oceniać będzie:
1. walory głosowe
2. własną interpretację wykonywanych utworów
3. muzykalność
4. poczucie rytmu
5. dobór repertuaru
6. ogólny wyraz artystyczny

W przypadku kategorii dodatkowej Jury będzie zwracać uwagę na nowatorskie wykonania znanych piosenek

Grand Prix otrzymuje zespół wyłoniony spośród wszystkich uczestników Festiwalu

WARUNKI UCZESTNICTWA

W Festiwalu biorą udział harcerze i instruktorzy bez względu na przynależność organizacyjną.
Na Festiwal uczestnicy przyjeżdżają z:

a. ważnymi książeczkami harcerskimi lub instruktorskimi,
b. ważnym, opłaconym ubezpieczeniem NW ( do wglądu w Biurze Organizacyjnym )
c. własnym sprzętem noclegowym ( koce, karimaty, śpiwory )
d. własnym wyżywieniem
e. regulaminowym umundurowaniem harcerskim.

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

1. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 15 lutego 2013. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na Festiwal decydować będzie kolejność zgłoszeń.
2. Zgłoszenia wraz z tytułami i tekstami dwóch piosenek konkursowych należy przesłać wg załączonego wzoru na adres:
Robert Kędziora
Ul. Konfederacji Dzikowskiej 14/12
39-400 Tarnobrzeg
z dopiskiem Śpiewograniec
bądź poprzez stronę internetową : www.spiewograniec.pl lub mailem: esteka@esteka.pl

3. Wpisowe należy wpłacić przelewem na konto Stowarzyszenia ESTEKA

24 9434 0002 2001 1000 1775 0001 BS Tarnobrzeg
z dopiskiem Śpiewograniec.

Wysokość wpisowego wynosi:

- wpłaty dokonane do 20 stycznia 2013 r. – 15 zł od osoby
- wpłaty dokonane do 31 stycznia 2013 r. – 17 zł od osoby
- wpłaty do 15 lutego 2013 r. – 19 zł od osoby
- Osoby wpłacające w Biurze Organizacyjnym lub przelewem po 15 lutego wpłacają 25 zł od osoby.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW
Zespoły: (pow. 5 osób) pamiątkowy dyplom, śpiewnik, płytę CD, pamiątkową broszurę
(od 2 do 4 osób) pamiątkowy dyplom, śpiewnik,
Harcerze: plakietkę (buton), identyfikator, miejsce noclegowe (materace wojskowe), gorącą herbatę (3 x dziennie), jeden gorący posiłek ( w barze )
 

Oprócz powyższego zapewniamy wspaniałą i niezapomnianą zabawę.
 

Podczas trwania festiwalu będzie czynny sklepik harcerski.
 

Z okazji Festiwalu zostanie wydana okolicznościowa karta pocztowa – cena kartki wynosić będzie 0,50 zł
 

W czasie Festiwalu pracować będzie Zespół fotograficzny, który przygotuje dla uczestników zdjęcia: grupowe – wszystkich uczestników oraz indywidualne poszczególnych zespołów ( z przesłuchań, koncertu galowego i całkiem różne ... )
- Ceny w zależności od wielkości wynosić będą od 1 zł do 8 zł


NAGRODY

Grand Prix Nagrody rzeczowe plus nagroda finansowa
Miejsca I - III Nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach lub finansowe
Wyróżnienia – nagrody rzeczowe
Nagroda publiczności

Nagrody w kategorii dodatkowej

Jury festiwalu może podjąć decyzję o innym podziale nagród.
Zespoły nagrodzone są premiowane występem podczas Koncertu Galowego.
Orientacyjna pula nagród wynosi ok. 10.000 zł.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Festiwal odbędzie się bez względu na wszystko.
Przesłuchania konkursowe oraz koncert galowy będzie transmitowany za pośrednictwem internetu w sieci w czasie rzeczywistym.
Podczas trwania Festiwalu pamiętamy o regulaminowym umundurowaniu

Podczas Koncertu galowego wystąpi GOŚĆ SPECJALNY FESTIWALU – Orkiestra Świętego Mikołaja.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
Sprawy sporne i nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Komenda Festiwalu.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej

www.spiewograniec.pl oraz pod numerem +48 604 952 468

 

FaniMani

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

WYPEŁNIJ Z NAMI PIT'a

WYPEŁNIJ SWÓJ PIT
<div style="position:relative;width:315px;margin:0 auto;">
<a href="https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000160148/"
title="Przekaż 1% naszej organizacji" target="_blank">
<img src="https://www.iwop.pl/szybki-start/pitax-new-start.png"
style="width:100%" alt="Przekaż 1% naszej organizacji" /></a></div>
XXIV OFPH ŚPIEWOGRANIEC 2018 - przesłuchania konkursowe
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]