Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
SZANSA NA LEPSZE JUTRO - program rozwoju Szkoły Podatwowej w Rydzowie.
, Data rozpoczęcia realizacji: 2011-11-01

Stowarzyszenie ESTEKA włączyło sie w realizacje projektu SZANSA NA LEPSZE JUTRO - program rozwoju Szkoły Podatwowej w Rydzowie.

Projekt od listopada 2011 do lipca 2013 r. i obejmie grupę 48 uczniów Szkoły Podstawowej w Rydzowie.

W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia:

- dydaktyczno-wyrównawcze;

- z języka angielskiego

- z bloku matematyczno-przyrodniczego

- ICT.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli wspomnianych przedmiotów.

„Szansa na lepsze jutro-program rozwoju Szkoły Podstawowej w Rydzowie” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Sprawozdania z realizacji projektu:

 

Za okres od 1 czerwca do 29 czerwca 2012 r

FaniMani

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

XXIV OFPH ŚPIEWOGRANIEC 2018 - przesłuchania konkursowe
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]