Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
Alkohol - nie, dziękuję!
, Data rozpoczęcia realizacji: 2012-04-01

      W ramach realizacji zadania zorganizowanych zostanie 25 zajęć z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Tarnobrzega. Opracowany zostanie materiał edukacyjny dla dzieci i rodziców o instytucjach pomagających w rozwiązywaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz informacjami o organizacjach pozarządowych organizujących czas wolny bez konieczności sięgania po używki, który będzie dystrybuowany na terenie szkół powiatów Grodzkiego i Ziemskiego w Tarnobrzegu. W ramach projektu zorganizowany zostanie konkurs plastyczny na plakat pt. Alkohol – nie, dziękuję!, a zwycięskie prace zostaną wydana na kubkach i buttonach i trafią do szkół z terenu Powiatu Grodzkiego i Ziemskiego w Tarnobrzegu. Podsumowaniem konkursu będzie wystawa z najlepszymi pracami.

W ramach realizacji zadania:

  • przeprowadzonych zostanie 25 spotkań z dziećmi i młodzieżą na temat szkodliwości zażywania narkotyków oraz promocja organizacji pozarządowych;
  • przeprowadzenie 8 prelekcji podczas trwania letnich obozów w miejscowościach Golejów i Dąbki;
  • przeprowadzenie konkursu plastycznego na projekt kubka i buttonu z hasłem NIE BIORĘ – udział min. 100 uczniów;
  • wydanie broszury informacyjnej – 500 egz. ;
  • zorganizowanie wystawy pokonkursowej – 20 najlepszych prac;

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Urzędu Miasta Tarnobrzeg oraz czeka na rozstrzygnięcie konkursu w ROPS w Rzeszowie.

FaniMani

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

WYPEŁNIJ Z NAMI PIT'a

WYPEŁNIJ SWÓJ PIT
<div style="position:relative;width:315px;margin:0 auto;">
<a href="https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000160148/"
title="Przekaż 1% naszej organizacji" target="_blank">
<img src="https://www.iwop.pl/szybki-start/pitax-new-start.png"
style="width:100%" alt="Przekaż 1% naszej organizacji" /></a></div>
Golejów 2012 - zajęcia z jazdy konnej
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]