Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
NIE BIORĘ! - Profilaktyka uzależnień
, Data rozpoczęcia realizacji: 2012-05-06

       W ramach realizacji zadania zorganizowanych zostanie 25 zajęć z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Tarnobrzega. Opracowany zostanie materiał edukacyjny dla dzieci i rodziców o instytucjach pomagających w rozwiązywaniu problemów związanych z zażywaniem narkotyków oraz informacjami o organizacjach pozarządowych organizujących czas wolny bez konieczności sięgania po używki. W ramach projektu zorganizowany zostanie konkurs plastyczny na projekt kubka i buttona pt. Nie biorę. dla uczniów ze szkół z terenu województwa podkarpackiego. Najlepsze prace zostaną wydane na kubkach i buttonach i trafią do szkół, z których uczniowie nadeślą prace konkursowe. Podsumowaniem konkursu będzie wystawa z najlepszymi pracami.

W ramach realizacji zadania:

  • przeprowadzonych zostanie 25 spotkań z dziećmi i młodzieżą na temat szkodliwości zażywania narkotyków oraz promocja organizacji pozarządowych;
  • przeprowadzenie 8 prelekcji podczas trwania letnich obozów w miejscowościach Golejów i Dąbki;
  • przeprowadzenie konkursu plastycznego na projekt kubka i buttonu z hasłem NIE BIORĘ – udział min. 100 uczniów;
  • wydanie broszury informacyjnej – 500 egz. ;
  • zorganizowanie wystawy pokonkursowej – 20 najlepszych prac;

Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Tarnobrzeg w kwocie 2.500 zł, na rozstrzygnięcie czekają wnioski złożone do ROPS w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

FaniMani

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

WYPEŁNIJ Z NAMI PIT'a

WYPEŁNIJ SWÓJ PIT
<div style="position:relative;width:315px;margin:0 auto;">
<a href="https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000160148/"
title="Przekaż 1% naszej organizacji" target="_blank">
<img src="https://www.iwop.pl/szybki-start/pitax-new-start.png"
style="width:100%" alt="Przekaż 1% naszej organizacji" /></a></div>
Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdacze Członków Stowarzyszenia ESTEKA
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]