Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
Rehabilitacja dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach hipoterapeutycznych
, Data rozpoczęcia realizacji: 2012-04-01

Projekt Rehabilitacja dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach hipoterapuetycznych jest skierowany do młodych mieszkańców Tarnobrzega, które są osobami niepełnosprawnymi.

W ramach projektu dla grupy 14 beneficjentów zostanie przeprowadzonych:
  • 10 zajęć hipoterapeutycznych na uczestnika;
  • 5 zajęć rehabilitacyjnych na uczestnika;
  • 6 godzin zajęć z lekarzem.

Całkowita wartość realizowanego projektu zamyka się kwotą 23.100 zł, z czego 15.000 zł stanowi dotacja Urzędu Miasta Tarnobrzeg w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, 8.100 zł stanowią środki własne Stowarzyszenia ESTEKA, dotacje  i wsparcie osób fizycznych, odpłatność uczestników projektu.

Harmonogram działań przy realizacji projektu:

Zatrudnienie personelu specjalistycznego

                1 – 5 kwietnia 2012 r.

Rekrutacja uczestników

                                5 – 15 kwietnia 2012 r.

Realizacja projektu

15 kwietnia – 28 lipca 2012 r.

Działania podsumowujące (przygotowanie dokumentacji merytorycznej i finansowej, rozliczenie projektu, ewaluacja)

                              29– 30 lipca 2012 r.

Hipoterapia ma na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie poprzez kontakt z koniem i jazdę konną. To obecność zwierzęcia sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna dająca zupełnie nowe, niespotykane w innych terapiach możliwości. Pacjenci hipoterapii to osoby po przebytych chorobach, zostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej i w życiu psychicznym, osoby upośledzone umysłowo z deficytami rozwojowymi oraz z uszkodzeniami analizatorów (wzrok, słuch), jak również osoby niedostosowane społecznie.

Celem terapii z koniem i przy pomocy jazdy konnej jest przywrócenie pacjentowi sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie.

FaniMani

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

WYPEŁNIJ Z NAMI PIT'a

WYPEŁNIJ SWÓJ PIT
<div style="position:relative;width:315px;margin:0 auto;">
<a href="https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000160148/"
title="Przekaż 1% naszej organizacji" target="_blank">
<img src="https://www.iwop.pl/szybki-start/pitax-new-start.png"
style="width:100%" alt="Przekaż 1% naszej organizacji" /></a></div>
Golejów 2012 - II turnus, kolonia dla dzieci z klas I - IV
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]