Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
2017 HIPOTERAPIA TO ZDROWIE - edycja druga
, Data rozpoczęcia realizacji: 2017-06-01

Projekt skierowany do grupy 20 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tarnobrzeg oraz Powiatu Tarnobrzeskiego, które z wykorzystaniem metody hipoterapii będą mogły powracać do zdrowia.

Na jednego uczestnika w ramach projektu zorganizowano 12 trzydziestominutowych zajęć prowadzonych przez hipoterapeutę. Łącznie w trakcie całego projektu zorganizowano 240 zajęć.

 Staramy się każdego roku przygotować zajęcia dla kilkudziesięciu dzieci - Janusz Szwed, koordynator projektu - co uzależnione jest od hojności darczyńców i sponsorów. W zeszłym roku po raz pierwszy przystąpiliśmy do kampanii Kilometry Dobra, podczas której zbieraliśmy środki na organizację dodatkowych zajęć hipoterapeutycznych.

Dzięki zaangażowaniu się sporej grupy wolontariuszy ESTEKA zebrała dodatkowe środki na realizację dodatkowej edycji zajęć hipoterapeutycznych, a dodatkowe środki z Fundacji PKO BP oraz Województwa Podkarpackiego pozwoliły objąć tym zadaniem grupę 20 osób.

- Zaangażowanie Fundacji w ten projekt to nie tylko grant finansowy - Wacław Strojek, Dyrektor Oddziału PKO BP w Tarnobrzegu, wolontariusz projektu - to także zaangażowanie w ramach wolontariatu pracowniczego, gdzie pracownicy mogą się aktywnie włączać w projekty ważne dla społeczności lokalnej. Zajęcia hipoterapii dla niepełnosprawnych niewątpliwie są takim zadaniem.

Jednym z zadań strategicznych PKO BP jest stałe pogłębianie relacji z klientem, czego wyrazem jest powołanie  Fundacji PKO Banku Polskiego. Celem Fundacji  od początku jej istnienia, jest działanie w imieniu Banku i Grupy Banku na rzecz dobra publicznego w zakresie: oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska w tym działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promowania celów społecznych w środowisku bankowym i organizacji wolontariatu.  Wypełnienie tych zadań buduje silne relacje Banku z otoczeniem i wzmacnia wzajemne zaufanie. Fundacja jest jednym z podstawowych narzędzi realizowania takich zadań

- W roku 2018 nasze Stowarzyszenie także przystąpiło do Kilometrów Dobra - Robert Kędziora, w-ce Prezes Zarządu ESTEKI - i mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne dla większej grupy niepełnosprawnych dzieci.

Realizacja drugiej edycji projektu przez Stowarzyszenie ESTEKA była możliwa dzięki wsparciu finansowym Fundacji PKO BP, Województwa Podkarpackiego, darczyńców w ramach projektu Kilometry Dobra 2017.

 

FaniMani

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

WYPEŁNIJ Z NAMI PIT'a

WYPEŁNIJ SWÓJ PIT
<div style="position:relative;width:315px;margin:0 auto;">
<a href="https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000160148/"
title="Przekaż 1% naszej organizacji" target="_blank">
<img src="https://www.iwop.pl/szybki-start/pitax-new-start.png"
style="width:100%" alt="Przekaż 1% naszej organizacji" /></a></div>
TARNOBRZESKIE STRASZONY 2017
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]