Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
Tarnobrzeskie stowarzyszenia razem
Echo Dnia, Publication date: 2011-01-25

Zobacz orginalny artykuł

Echo Dnia, Grzegorz Lipiec

Tarnobrzeskie stowarzyszenia razem

W sobotę powołana została Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych. Przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji chcą mieć wpływ na sprawy ich dotyczące. Dlatego też postanowili stworzyć miejskie forum organizacji pozarządowych.

Aula tarnobrzeskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zapełniła się w sobotę po brzegi przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń i fundacji. Okazja była szczególna, bo wybierano Tarnobrzeską Radę Organizacji Pozarządowych, która tym samym wznowi swoją działalność w naszym mieście.

INTEGRACJA "NA PLUS”
Rada organizacji pozarządowych pełnić będzie rolę doradczą przy prezydencie Tarnobrzega i to właśnie z przedstawicielami ogółu miejskich stowarzyszeń i fundacji konsultowany będzie na przykład "Program Współpracy Miasta Tarnobrzega z Organizacjami Pozarządowymi”. Dzięki temu dokumentowi, lokalny samorząd może między innymi rozpisywać konkursy na zadania, które wykonują stowarzyszenia.
Przedstawiciele tarnobrzeskich stowarzyszeń po zapoznaniu się z regulaminem Tarnobrzeskiej Rady Organizacji Pozarządowych, która liczy dziesięć osób, przystąpili do głosowania. Zainteresowanie było ogromne, bo zgłoszonych zostało 30 kandydatów.

RÓŻNE ORGANIZACJE TEN SAM CEL
Ostatecznie wybrana dziesiątka tuż po zakończeniu głosowania natychmiast się ukonstytuowała. Przewodniczącą Tarnobrzeskiej Rady Organizacji Pozarządowych została Iwona Dybus-Grosicka z tarnobrzeskiej Ligi Obrony Kraju. Na wiceprzewodniczącego wybrano Piotra Wałcerza ze Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto Tarnobrzeg, a sekretarzem został Piotr Duma z Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych FRAM.
Skład pięcioosobowego zarządu uzupełnili: Katarzyna Opioła (Stowarzyszenie ESTEKA) oraz Wojciech Janczura (Forum Wschodnie).
- Jest to dla nas wszystkich nowe doświadczenie. Na pewno teraz potrzebujemy czasu na wypracowanie reguł współpracy. Trzeba także szybko skonsultować z władzami miasta "Program Współpracy”, a potem wspólnie działać na rzecz dobra tarnobrzeskich stowarzyszeń - mówi Piotr Duma, sekretarz Tarnobrzeskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

FaniMani

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

WYPEŁNIJ Z NAMI PIT'a

WYPEŁNIJ SWÓJ PIT
<div style="position:relative;width:315px;margin:0 auto;">
<a href="https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000160148/"
title="Przekaż 1% naszej organizacji" target="_blank">
<img src="https://www.iwop.pl/szybki-start/pitax-new-start.png"
style="width:100%" alt="Przekaż 1% naszej organizacji" /></a></div>
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia ESTEKA
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]