Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
Kilka fotografii z zajęć hipoterapii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z Tarnobrzega w ramach projektu współfinansowanego przez miasto Tarnobrzeg, darczyńców i stowarzyszenie Esteka.  Foto.Kamila Ciba-Szwed
 W imieniu Zarządu i Członków Stowarzyszenia ESTEKA składamy wyrazy współczucia z powodu śmierci mamy i teściowej Małgorzacie, Urszuli, Januszowi i Czesławowi Chabel.
Mszą Świętą w kościele O.O. Dominikanów rozpoczęły się miejskie obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Po Mszy, na Placu Bartosza Głowackiego odbyła się Manifestacja Patriotyczna, podczas której przemówienie wygłosił prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb zaś program artystyczny zaprezentowała młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. Nie zabrakło akcentu Stowarzyszenie ESTEKA i Klubu Jeżdzieckiego "Kamyk"
Spotkanie wolontariuszy zagranicznych i lokalnych Esteki. Rozmawialiśmy o EVS (European Voluntary Service). Co to jest Erasmus +, co będzie wspierał Program Erasmus +, jak będzie Erasmus + różnił się od obecnych programów vs.  
Departament Pożytku Publicznego przekazuje listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2016 r. (Priorytet 2).
Szkolenie plenerowe z hipoterapii dla wolontariuszy EVS z Turcji, którzy mają wspierać zajęcia hipoterapeutyczne stowarzyszenia Esteka.
Trwa rekrutacja na formy letniego wypoczynku organizowane przez Stowarzyszenie ESTEKA
Najpierw pospacerowaliśmy w plenerze Nordic Walking. Przyroda i ptasie ćwierkania były szczególnie wspaniałe. Następnie odbyły się kolejne warsztaty coachingu z końmi – Horse Assisted Education.  
Rozpoczeła sie rekrutacja do Projektu pn. "Rehabilitacja dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach hipoterapeutycznych i rehabilitacyjnych", skierowanych do osób z terenu Tarnobrzega.  
Szanowni Państwo, Centrum Kulturalne w Przemyślu zostało jednym z 16 beneficjentów rządowego Programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, stając się tym samym jedynym operatorem programu na województwo podkarpackie.
Warsztaty Horse Assisted Education - zajęcia coachingowe z końmi pt. Sztuka komunikacji. Pierwszy kontakt z końmi, obserwacja stada i określenie ról oraz funkcji, cech charakteru. W doświadczeniach z końmi przyglądaliśmy się sobie, własnemu wnętrzu, odczuwanym emocjom, myślom, własnym wzorcom i reakjom w kontekście komunikacji ze sobą i światemn. Po doświadczeniach w towarzystwie koni nastąpiły omówienia, wglądy i refleksje w formie map umysłu, rozmów i krótkich komentarzy na temat ćwiczeń z końmi trenerami. Obejrzelismy też film z nami i koniem w roli głównej z ćwiczenia "Prowadzić i być prowadzonym. Szkolenie odbyło się w języku angielskim
Przez pół roku będziemy gościć w Estece wolontariuszy EVS (Wolontariatu Europejskiego), którzy będą pomagać naszej organizacji  w działaniach na rzecz dzieci, młodzieży, wolontariatu i lokalnej społeczności.  Pobyt wolontariuszy jest możliwy dzięki uzyskanej przez nas Akredytacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+ uprawniającej nas do goszczenia, wusyłania i koordynowania wolontariuszy z Unii Europejskiej i krajów partnerskich Programu Erasmus+. Obecnie szkolimy się, planujemy cele edukacyjne w procesie uczenia się opartym o Youthpass, strefy komfortu i wyzwań, kompetencje edukacyjne EU, spotykamy się z wolontariuszani stowarzyszenia i opracowujemy plan działań.
Pracujesz w organizacji pozarządowej? Widzisz potrzebę poprawy swojego otoczenia? Masz pomysł, jak w swoje działania zaangażować przyjaciół, znajomych, sąsiadów lub mieszkańców swojego miasta? Program "Decydujesz, pomagamy" jest właśnie dla Ciebie!  
Rozpoczynamy rekrutację na letnie obozy organizowane przez Stowarzyszenie ESTEKA w sezonie 2016 r.
W 2015 roku Stowarzyszenie ESTEKA realizowało projekt Rozwijamy się razem, współfinansowany ze środków Wojewody Podkarpackiego, którego jednym z celów by rozwój wolontariatu. Projekt obejmował m.in. szkolenia, zajęcia warsztatowe dla wolontariuszy oraz działania praktyczne. W ramach projektu zawiązała się grupa inicjatywna tarnobrzeskiej młodzieży, która aktywnie włączyła się w realizację projektów i programów Stowarzyszenia ESTEKA.

<< Poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 na 30 Następna >>

FaniMani

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

X Parada Mikołajów - foto P. Żak
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]